Streszczenie ważniejszych fragmentów - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Widać w tym fragmencie Pamiętników duże przywiązanie autora do zwierząt, bowiem dalej opisuje również „zwierzyniec ptaszy”, który miał zbudowany, a w nim wszelkiego rodzaju ptactwo, które właśnie wylęgało się w gniazdach. Pasek znów chwali się:
Straszewski […] widział wszystko, że mię ptastwo słucha; widział, że się na gnieździe daje pogłaskać; widział kuropatwy, tam wylężone i stadami swoje potomstwo wodzące, na zawołanie tak jako kurczęta do sypania ziaren idące.

Posłaniec wrócił do króla, by zdać mu relację z tego, co widział. Król uparcie trwając przy swoim kaprysie posiadania niezwykłej wydry, postanowił nawet przekupić Paska, ofiarowując mu dwa tureckie konie. Ten jednak koni nie przyjął, choć wydrę oddał „na nową służbę”. Zwierzę tak tęskniło za dawnym właścicielem już w drodze, że je „przywiedli królowi jako sowę odętą”. Wydra nie dawała się nikomu pogłaskać, kąsała, pozwoliła na to dopiero królowi. Nie posłuchano się jednak Paskowej instrukcji, jak postępować ze zwierzęciem i źle wydrę uwiązano. Przyzwyczajone do swobody zwierzę uciekło z pałacu i
ścieżkami tam gdzieś, wyszedszy, błąkało się nie wiedząc, gdzie się obrócić. Skoro rano, potkał ją dragan; nie wiedząc, czy to chowane, czy dzikie, uderzył berdyszem, zabił.


W pałacu rankiem rozpoczęły się poszukiwania, rozesłano po mieście informacje o wydrze. Dragon zdążył sprzedać już skórę wydry Żydowi i obu wkrótce zatrzymano. Król chciał obu rozstrzelać, przekonano go jednak do złagodzenia kary. Pasek tak kończy relację z tego wydarzenia: I tak one srogie pociechy obróciły się w wielki smutek, bo król przez cały dzień i nie jadł, i nie gadał z nikim, wszystek dwór jak powarzony. Tak ci i mnie zbawili tak kochanego zwierzęcia, i sami się nie nacieszyli, jeszcze sobie turbacyjej przyczynili.

Oznacz znajomych, którym może się przydać

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 - 


  Dowiedz się więcej
1  Jan Chryzostom Pasek - życiorys
2  Pamiętnik jako gatunek
3  Język Pamiętników PaskaKomentarze
artykuł / utwór: Streszczenie ważniejszych fragmentów    Tagi: